856NOW!

ບໍລິການ​ຊອກຫາ​ຂໍ້ມູນ​ທຸລະກິດ, ຕິດຕາມ​ງານ​ອີເວັ້ນ, ແລະໂປຼໂມຊັ່ນ​ຕ່າງໆໃນ​ປະເທດລາວ

ແລະ

ທີມງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

ສຸລິໂຍ ວົງດາລາ

ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ
856Group & ສຸລິໂຍແລັບ

ເຈດຕະນາ ວຽງສາລີ

ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ
856Group & MobileTalk.TV

ນົກອ້ຽງ ໄຊນໍລາດ

ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ & ທີ່ປຶກສາ
856Group

ພວກ​ເຮົາຍັງ​ຕ້ອງການ​ອາສາສະໝັກ​ທີ່ຢາກເປັນ​ເພື່ອນຮ່ວມ​ງານຫຼາຍ​ຕຳແໜ່ງ. ຫາກທ່ານ​ຄິດວ່າທ່ານ​ມີເວລາ ແລ້ວຕ້ອງ​ການເປັນ​ສ່ວນໜຶ່ງໃນ​ການພັດທະ​ນາບໍລິການ​ນີ້ໃຫ້ສັງຄົມ​ລາວ​ ແລະຫາກທ່ານ​ເປັນຄົນ​ທີ່ຢາກ​ຮຽນຮູ້​ສິ່ງ​ໃໝ່ໆ​ຈາກພວກ​ເຮົາ ທ່ານສາມາດ​ຕິດຕໍ່ຫາພວກ​ເຮົາໄດ້.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ